Zilele trecute mi-a ajuns la urechi o informatie, pe care nu m-am indurat sa o tin doar pentru mine.

Primăria Municipiului București acordă un stimulent financiar pentru nou-născuți în cuantum de 2.500 lei net/nou-născut. Da. Este real.

Sumele se acordă prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, nu si Ilfov. Atentie!

Iata ce ar trebui sa contina dosarul:

– Cerere tipizată (se completează la locațiile de depunere sau se descarcă de pe siteul www.dgas.ro).

– Declarație de consimțământ (se completează la locațiile de depunere sau se descarcă de pe siteul www.dgas.ro), completată de părintele care nu se prezintă la depunere sau în contul căruia nu se virează stimulentul/nu ridică simulentul. Această declarație este necesară pentru prevenirea situațiilor în care unul dintre părinți nu este de acord ca celălalt părinte să încaseze/ridice stimulentul.

– Certificatul de naștere* al copilului, original și copie sau număr de înregistrare care conține CNP-ul copilului eliberat de Biroul de înregistrare nașteri de la Oficiul de Stare Civila, în cazul în care nu sa eliberat certificatul de naștere;

* dosarul se completează cu copie certificat naștere copil imediat ce este emis de Biroul înregistrări acte de naștere;

– Biletul de ieșire din spital al nou-născutului sau certificat medical constatator al nașterii emis de către unitatea sanitară (copie);

– Actul de identitate* al părinților, original și copie;

* solicitantul să aibă domiciliul stabil sau viza de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii.

– Certificat fiscal emis de Direcția de Taxe și Impozite Locale de sector pentru părintele deponent, din care reiese că solicitantul nu are datorii neeșalonate către bugetul local;

– Extras de cont* pentru efectuarea viramentului bancar

*extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc;

 

Condiții de acordare:

– Stimulentul financiar se acordă o singură dată, pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere.

– Termenul de depunere a dosarului este de 1 (o) lună de la data nașterii copilului. Nu este admisă nicio întârziere față de acest termen, indiferent de motivație.

– Cel puțin un părinte are domiciliul stabil sau viza de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 (șase) luni înainte de depunerea cererii (atât domiciliul cât și viza de reședință trebuie să fie de minim 6 luni la date depunerii cererii).

– Nașterea s-a înregistrat într-o maternitate din cadrul unităților sanitare, publice sau private, cu paturi de la nivelul municipiului București. Nu este admisă nicio derogare de la această condiție, indiferent de motivație.

Stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeșalonate către bugetul local. În acest caz, solicitantul va depune la dosar Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale. Certificatul fiscal trebuie să fie pe zero.

– La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele în original.

– Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet.

– Dacă dosarul este depus în două sau trei locații din cele menționate mai sus, toate cererile vor fi respinse.

 

Stimulentul financiar pentru nou-născut va fi virat în contul dumneavoastră la finalul lunii următoare depunerii cererii.

Exemplu: dacă ați depus cererea în data de 7 iunie 2018 veți încasa stimulentul financiar pentru nou-născut în ultima săptămână din luna iulie 2018.

Daca aveti nevoie de mai multe informatii, sunati la 021.314.23.15 tasta 3 sau la adresa de e-mail: nounascutisimonoparentale@dgas.ro

 

 

Sursa informatiilor: http://dgas.ro/stimulente-financiare/stimulent-nou-nascuti/